რა არის ნარჩენი ღირებულების პროცენტი?
რა არის ნარჩენი ღირებულების პროცენტი?

ვიდეო: რა არის ნარჩენი ღირებულების პროცენტი?

ვიდეო: რა არის ნარჩენი ღირებულების პროცენტი?
ვიდეო: ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - რიცხვის პროცენტი 2023, დეკემბერი
Anonim

The ნარჩენი ღირებულება არის სავარაუდო საბითუმო ღირებულება მანქანა შეინარჩუნებს იჯარის პერიოდის ბოლოს. მაგალითი: თუ იჯარით ახალი 30,000 დოლარიანი მანქანა მოსალოდნელია 20. პროცენტი პირველ წელს, ნარჩენი ღირებულება ავტომობილი ერთწლიანი იჯარის ბოლოს იქნება $24,000.

ანალოგიურად, ადამიანები კითხულობენ, როგორ გამოითვლება ნარჩენი ღირებულება?

The ნარჩენი ღირებულება აქტივის არის განსაზღვრული იმის გათვალისწინებით, შეაფასა თანხა, რომელსაც აქტივის მფლობელი გამოიმუშავებდა აქტივის განკარგვით, გასხვისების ხარჯების გამოკლებით. როცა საქმე ეხება ნარჩენი ღირებულება მაგალითად, იჯარით აღებული მანქანის ტოლია სავარაუდო ღირებულება მანქანის იჯარის ბოლოს.

რას ნიშნავს ნარჩენი რაოდენობა? Ნარჩენი ღირებულება არის ლიზინგის გაანგარიშების ან ოპერაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ბუღალტერიაში, ნარჩენი ღირებულება გადარჩენის სხვა სახელია ღირებულება , დარჩენილია ღირებულება აქტივის სრული ამორტიზაციის შემდეგ. The ნარჩენი ღირებულება გამოითვლება მისი გაანგარიშება საბაზო ფასიდან, რომელიც გამოითვლება ამორტიზაციის შემდეგ.

ასევე იცით, რა არის კარგი ნარჩენი ღირებულება?

ასე რომ, როდესაც ყიდულობთ იჯარას, პირველი ცერის წესია მოძებნოთ მანქანები, რომლებიც ინარჩუნებენ მათ ღირებულება უკეთესი - ისეთები, რომლებსაც აქვთ მაღალი ნარჩენი ღირებულებები . ნარჩენი 36-თვიანი იჯარის პროცენტები, როგორც წესი, მოძრაობს 50 პროცენტზე, მაგრამ შეიძლება დაეცეს დაბალ 40-იან წლებში ან იყოს ისეთივე მაღალი, როგორც 60-იანი წლების შუა რიცხვებში.

ჯობია უფრო მაღალი თუ დაბალი ნარჩენი ღირებულება?

Ერთად მაღალი ნარჩენი ღირებულება , განსხვავება საბოლოო გასაყიდ ფასსა და მანქანის სავარაუდო ღირებულებას შორის არის ქვედა , ასე რომ, მთლიანი თანხა, რომელიც თქვენ გაქვთ ვალი თქვენი იჯარით არის ქვედა . პირიქით, დაბალი ნარჩენი ღირებულება ზრდის მთლიან თანხას, რომელიც გაქვთ იჯარით.

გირჩევთ: